Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2013

Redovisning av uppdrag angående resultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9 givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2013

Rapporten baseras dels på uppgifter från Skolverkets nationella uppföljning, dels på uppgifter från Skolinspektionens rättningsuppdrag. Eftersom Skolverkets och Skolinspektionens respektive uppdrag genomförs parallellt har möjligheten att genomföra en fördjupad analys av aktuella resultat varit begränsad. Statistik om grundskolan och avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov ska redovisas årligen vilket ger förutsättningar för mer ingående analyser. Analysen inkluderar även resultat från andra studier.

Ladda ner som PDF (1234 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.