Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS Praktiska uppgifter

Rapporten visar internationella och nationella resultat för 13-åringar på ett praktiskt kunskapsprov i den senaste IEA-undersökningen i matematik och naturkunskap.

Sverige deltar i den världsomspännande undersökningen TIMSS, Third International Mathematics and Science Study. I denna rapport redovisas internationella resultat och syftet är att visa på den metod som använts för att bedöma elevers förmåga att lägga upp en undersökning och dra egna slutsatser av sina resultat. De tolv uppgifter som ingår i studien finns som kopieringsunderlag längst bak i rapporten. Sökord; IEA-undersökning, TIMSS, gymnasieskolan, matematik, naturvetenskap

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.