Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om lärarlegitimation - våren 2013

Delredovisning av arbetet med lärarlegitimationer för perioden 1 januari till 31 mars 2013

 • Skolverket har under första kvartalet 2013 mer än fördubblat antalet handläggare inom lärarlegitimation och omfattar nu sammanlagt ca 165 tjänster.
 • Skolverket har intensifierat samarbetet med lärosäten och andra aktörer kring arbetet att utreda otydliga kurser.
 • Skolverket har genomfört olika informationsinsatser för att ytterligare uppmärksamma förskollärare och lärare om legitimationskraven från och med 1 december 2013 samt vikten av att ansöka i god tid om man träffas av dessa krav.
 • Skolverket räknar med att ha utfärdat ca 150 000 legitimationer under 2013, den 31 mars var närmare 90 000 legitimationer beslutade.
 • Skolverkets kostnader för lärarlegitimation under 2013 bedöms i nuläget att uppgå till närmare 146 000 000 kr.
Under det första kvartalet 2013 har Skolverket lagt ner ett betydande arbete på att bygga en större organisation för att hantera ansökningar om legitimation innan den 1 december 2013. Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.