Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utbildning för hållbar utveckling

Redovisning av nyttan av det internationella arbetet för utbildning för hållbar utveckling

Enligt regleringsbrev 2012 ska Skolverket redovisa i vilken utsträckning verket har haft nytta av det internationella arbetet för utbildning för hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt inom såväl forskning och politik som i vardagliga sammanhang. Över 300 definitioner av begreppet finns men den mest frekvent förekommande definitionen, även i ett globalt perspektiv, får anses vara den som Bruntlandskommisionen formulerade år 1987 avseende hållbar utveckling: "en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov".

Hållbar utveckling brukar delas in i tre huvudområden miljö/ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa områden ska inte ses som separata delar utan bildar en helhet. Till begreppet hållbar utveckling kopplas också andra delområden såsom demokrati, jämställdhetsfrågor, hälsa och livsstilsfrågor. Exempelvis en livsstilsfråga gällande konsumtion har bäring på samtliga tre huvudområden inom begreppet hållbar utveckling. Ett annat exempel skulle kunna vara våra transportvanor.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.