Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2013

Redovisning av uppdrag enligt förordning (2008:793) och enligt regleringsbrev för 2013 avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Skolverket har på uppdrag av regeringen beviljat 18 skolor över landet med totalt 20 utbildningar att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Försöksverksamheten gäller utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009-30 juni 2016.

Syftet med spetsutbildningarna är enligt regeringen att ge elever från hela landet möjlighet till särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen. Utbildningen ska också göra det möjligt för en elev att vid sidan av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. De ämnesområden som spetsutbildningarna avser är matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Förteckningar över de skolor som deltar i försöksverksamheten återfinns i bilagan "PM: Beskrivande data om elever i försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning". I bilagan finns också skolorna grupperade i de olika spetsinriktningarna enligt ovan.

I enlighet med förordningen har Skolverket i samband med redovisningen samrått med Universitetskanslerämbetet.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.