Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolverkets lägesbedömning 2013

tumnagel

Alla skolor måste utvecklas till bra skolor. Tillgången till kompetenta lärare behöver säkras. Skolor och huvudmän behöver långsiktighet. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram.

I Skolverkets lägesbedömning 2013 redovisar Skolverket sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Rapporten innehåller även en kort redogörelse för trender och tendenser samt fördjupade redovisningar och resonemang i tre tematiska kapitel; Eleverna, Professionen och Yrkesutbildningen.

Rättelse: På s. 58 i Skolverkets lägesbedömning 2013 ska meningarna "Detta har realiserats i fem fall sedan gymnasiereformen. Två exempel är riksrekryterande utbildningar, med egna examensmål, i tågteknik respektive i samiska näringar." bytas ut mot meningarna "När det gäller yrkesutbildning har detta, sedan gymnasiereformen, realiserats avseende åtta olika gymnasieutbildningar och berört tjugofem gymnasieskolor. Några exempel är utbildningar i flygteknik, marinteknik, sjöfart, tågteknik och samiska näringar."

Ladda ner som PDF (1322 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
69
Best nr
13:1332
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.