Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Strategi för romsk inkludering

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering (A2012/1387/DISK)

redovisas den del av uppdraget som avser en beskrivning av situationen för romska barn i förskola, grundskola och gymnasium i de kommuner som ingår i pilotverksamheten: Luleå, Linköping, Helsingborg, Göteborg och Malmö. Till redovisningen biläggs en kvalitativ kartläggning av romska barn och elevers skolsituation i pilotkommunerna; Mamma, ska jag säga att jag är rom? Kartläggningen är genomförd av Södertörns Högskola på uppdrag av Skolverket. Även den del av uppdraget som avser framtagande av lärverktyg m.m. för undervisning i romani chib redovisas.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.