Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m m.

Redovisning av regeringsuppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m m. (U2012/3984/GV)

Skolverket fick den 26 juli 2012 i uppdrag av regeringen att genomföra fortsatta insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna, "yrkesvux" och "lärlingsvux".

Rapporten innehåller en analys som bygger dels på den årliga redovisning som kommunerna har lämnat till Skolverket i samband med uppföljning av de statliga satsningarna, dels på Skolverkets observationer gjorda vid 24 regionala dialogbesök under 2012.

Till rapporten bifogas två kommunrapporter, en från Malmö stad och en från de samverkande kommunerna i Göteborgsregionen (GR).

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.