Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om skol- och resultatinformation

Redovisning av uppdraget om skol- och resultatinformation (U2012/4307/S)

Denna rapport redogör för uppdraget om skol- och resultatinformation. Uppdraget omfattar tre olika delar där alla tre på ett eller annat sätt avser Skolverkets statistik. Varje område redovisas i egna kapitel 2–4.

Skolverket ska:

 1. komplettera betygs- och provresultat för läsår 2011/12 i grund- och gymnasieskolan med redovisningsgruppen nyinvandrade elever.
 2. redovisa hur SALSA i praktiken uppfattas och används av skolhuvudmän och skolor
 3. redovisa hur Skolverket planerar att genomföra uppdraget med att presentera befintlig statistik mer användarvänligt.
Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.