Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (kinesiska)

Redovisning av uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (kinesiska)

Skolverket har fått ett regeringsuppdrag (U2012/6427/GV) om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan avseende förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för grundskolan respektive kurser för gymnasieskolan i kinesiska (mandarin). Enligt uppdraget ska förslaget utformas inom ramen för och i överensstämmelse med kursplanen respektive ämnesplanen i moderna språk. Det innebär att förslaget ska omfatta sju språksteg totalt. I uppdraget ingår också att Skolverket ska redovisa en bedömning om särskilda övergångsbestämmelser krävs vid införandet av förslaget och i så fall föreslå hur övergångsbestämmelserna bör utformas.

Skolverket ska särskilt beakta det kinesiska språkets särart och komplexitet. Det ska också framgå att det är det förenklade teckensystemet som används i Kina som ska användas. Transkriptionssystemet pinyin ska användas som ett komplement för att underlätta elevernas skriftliga kommunikation. Vidare ska en avvägning göras mellan kraven på muntliga och skriftliga färdigheter samt i vilken utsträckning eleverna ska behärska tecknen aktivt respektive passivt. Erfarenheter från andra europeiska länder som bedriver undervisning i grund- och gymnasieskolan ska tas tillvara.

Skolverket har utformat ett förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för kinesiska inom ramen för elevens val och inom ramen för språkval samt sju kurser i kinesiska för gymnasieskolan. Förslaget är i enlighet med uppdraget utformat inom ramen för och i överensstämmelse med kursplan respektive ämnesplan i moderna språk vilket innebär att syftestexterna för moderna språk även gäller för förslaget. Förslaget har utformats efter samråd med lärosäten, lärarorganisationer och referenslärare. En expertgrupp bestående av verksamma lärare i kinesiska har bistått Skolverket i arbetet. Skolverket har också tagit del av erfarenheter av undervisning i kinesiska, från bland annat Norge och Nederländerna.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.