Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik

Delredovisning av uppdrag om utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan. I samverkan med 20 lärosäten har kurser på 7,5 hp för lärare som arbetar i förskoleklass samt årskurs 1-3 genomförts med 620 deltagande lärare.

I september 2013 startas ett nationellt nätverk av NT-utvecklare, där Skolverket erbjudit plats till 171 förskollärare och lärare, som representerar 107 huvudmän fördelade på 91 kommuner i landet.

Ett webbaserat undervisningsstöd är framtaget och görs tillgängligt för NT-utvecklarna i samband med uppstarten av nätverket för att senare publiceras på skolverket.se/nt. För att utveckla undervisningen i NT på gymnasiet och för att underlätta övergången från gymnasieskola till högre utbildning inom NT stödjer och utvecklar Skolverket befintliga insatser som genomförs av andra aktörer än myndigheten själv. I samverkan med andra aktörer planeras även konferensserier för att öka måluppfyllelsen inom NT på gymnasiet. Både en nationell referensgrupp och en samrådsgrupp är sammansatta och en processutvärdering kommer att följa satsningen.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.