Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2012

Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan

Sedan höstterminen 2011 totalinsamlas gymnasieskolans nationella kursprov, efter att tidigare varit en urvalsundersökning. I juni 2012 redovisades uppdraget om avvikelser mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan för första gången. Analyserna gjordes då på resultaten från höstterminen 2011. I denna rapport används resultaten från vårterminen 2012.

Syftet med denna redovisning har varit att belysa avvikelser i de inrapporterade kursbetygen i förhållande till provbetygen. Skolverket kan konstatera att dessa avvikelser består och skillnaderna mellan skolor är stora. På grund av att proven genomförs antingen under höstterminen eller vårterminen på olika skolor och program är resultaten svåra att jämföra med de i 2012 års rapport, som var från höst-terminen 2011.

Som ett komplement till statistiken i denna redovisning på nationell nivå publiceras dessutom relationen mellan kursbetyg och provbetyg på skolnivå i SIRIS.

I den här rapporten jämförs Skolinspektionens redovisning på skolnivå av avvikelsen mellan ursprunglig rättning och omrättning med Skolverkets redovisning av skillnader mellan provbetyg och kursbetyg.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.