Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om karriärvägar för lärare

Redovisning av uppdraget om karriärvägar för lärare givet i regleringsbrev för Skolverketför budgetåret 2013.

Skolverket ska senast den 1 augusti 2013 redovisa regeringens uppdrag angåendehur arbetet fortskrider med det arbete som följer av förordningen (2013:70) omstatsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.Skolverket har efter den första ansökningsomgången fattat beslut om statsbidragför bidragsåret 2013. Redovisningen begränsas därför till att beröra utfall av beslutet,hur myndigheten avser att arbeta med uppföljning samt en kort redogörelse förerfarenheter som gjorts under arbetet med föreskrifter. Avslutningsvis nämns ikorthet att uppbyggnaden av IT-stödet fortskrider enligt plan

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.