Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag angående programfördjupningen på yrkesprogrammen

Redovisning av uppdraget angående programfördjupningen på yrkesprogrammen givet i särskild ordning för budgetåret 2013 (U2013/2576/GV)

Skolverket har genomfört regeringsuppdraget att fastställa vilken behörighetsgivande kurs som huvudmännen från och med höstterminen 2013 får erbjuda eleverna inom ramen för programfördjupningen på bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet respektive VVS- och fastighetsprogrammet. Uppdraget har genomförts efter samråd med de nationella programråden. Skolverkets förslag till föreskrifter har varit på remiss. Flera av de inkomna remissvaren är positiva till att kurser som ger grundläggande behörighet ska finnas i programfördjupningen.

Några önskemål och synpunkter som har framförts i remissvaren berör samordning vid schemaläggning, vissa yrkesutgångar och programfördjupningspaket.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.