Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem. Resultat från föräldraundersökningen 2012

tumnagel

Rapporten redovisar resultaten från Skolverkets fjärde enkätundersökning riktad till föräldrar med barn i åldern 1-12 år.

Rapporten redovisar resultaten från Skolverkets fjärde enkätundersökning riktad till föräldrar med barn i åldern 1-12 år. Den genomfördes hösten 2012 och visar vilka verksamhets- eller omsorgsformer som barn i olika befolkningsgrupper deltar i och i vilken utsträckning föräldrarna är nöjda med dessa. Även barnens närvarotider i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas upp. Undersökningen belyser hur föräldrar upplever att erbjuden omsorg svarar mot deras behov och önskemål, utifrån barnets perspektiv, familjesituation och föräldrarnas arbetstider. Den behandlar även föräldrarnas kunskap om förskolans läroplan samt vilka motiv som ligger bakom deras val av förskola, pedagogisk omsorg eller egen anordnad omsorg.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
120
Best nr
13:1340
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.