Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om lärarlegitimationer - förberedelser inför kommande författningsändringar

Uppdrag att förbereda hanteringen av legitimationsärenden inför kommande författningsändringar (U2013/4202/S)

Den 27 juni beslutade regeringen om propositionen Vissa skolfrågor (2012/13:187) och om ändringar i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare som ska träda i kraft den 1 respektive 2 december 2013.

Mot bakgrund av dessa förändringar har regeringen uppdragit åt Skolverket att se över sina system för att granska och bedöma lärares och förskollärares ansökningar utifrån de beslutade ändringarna. Vidare ska myndigheten förbereda handläggningsförfarandena så att beslut om nya legitimationer eller kompletteringar kan meddelas så snart som möjligt efter att lag- och förordningsförändringarna har trätt i kraft. Slutligen ska Skolverket lämna den information som behövs till huvudmän, rektorer, lärare och förskollärare när det gäller de nya bestämmelserna.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.