Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Stödmaterial och blanketter för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Redovisning av uppdraget givet i ändring av regleringsbrev 2013-06-27 att ta fram blanketter och stödmaterial som kan användas i arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Syftet är att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete.

Stödmaterialet har tagits fram av Utbildningsavdelningen, prov- och bedömnings-enheten, i samarbete med en arbetsgrupp bestående av vetenskaplig expertis inom relevant område samt verksamma lärare. En extern referensgrupp av verksamma lärare och rektorer från olika skolformer och en intern referensgrupp från flera avdelningar inom Statens skolverk har läst och kommit med synpunkter.

Kvalitetssäkring av stödmaterialet har utöver ovanstående referensgrupper gjortsav Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt internt av Statens skolverk. De synpunkter som inkommit såväl externt som internt harbeaktats i stödmaterialet.

Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten har ställt sig positiva till det av Statens skolverk framtagna stödmaterialet med tillhörande blanketter. Dessa myndigheter ger bland annat uttryck för att materialet kommer att vara till stor hjälp för lärare i deras arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen och därigenom underlätta lärares administrativa arbete. Statens skolinspektion har särskilt framhållit att stödmaterialet som helhet har fokus på skolans ansvar i den skriftliga individuella utvecklingsplanen vilket myndigheten ser som betydelsefullt.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.