Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

tumnagel

I detta stödmaterial lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för lärare och rektorer som arbetar med introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Detta stödmaterial är inte uppdaterad utifrån 2016 allmänna råd för utbildning av nyanlända elever och kommer inte att revideras. Introduktionsprogrammen och nyanlända elever är dock ett prioriterad område och nya former av stöd kommer att utvecklas och publiceras på vår webb under 2017.

Förhoppningsvis kan resonemangen fungera som ett stöd för hur man på skolan, i kommunen respektive hos den enskilda huvudmannen, organiserar och utformar verksamheten och undervisningen.Inledningsvis i stödmaterialet finns ett resonemang kring skollagen och andra föreskrifter som reglerar utbildningen. I materialet behandlas även frågor som kan ställas när skolorna organiserar verksamheten. Vidare följer avsnitt om mottagande och kartläggning. I avsnittet Andraspråksinlärning och flerspråkighet framhålls vad aktuell forskning säger om villkoren för språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever. I avsnittet Undervisning och bedömning finns ett resonemang om viktiga utgångspunkter för planering och genomförande av undervisningen och bedömningen. Här ges även en sammanställning av de bedömningsstöd som kan vara aktuella för språkintroduktion. Stödmaterialet avslutas med förslag till fortsatt kompetensutveckling.

Ladda ner som PDF (1289 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.