Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag

tumnagel

Hur lärare använder sin tid skapar förutsättningar för kvaliteten och likvärdigheten i skolan. Denna rapport ger en bild av hur grundskollärare använder sin tid utifrån en tidsgeografisk studie av strukturen i deras vardag, där aktivitetsflödet lyfts fram.

Hur lärare använder sin tid skapar förutsättningar för kvaliteten och likvärdigheten i skolan. Denna rapport ger en bild av hur grundskollärare använder sin tid utifrån en tidsgeografisk studie av strukturen i deras yrkesvardag. Studien undersöker aktivitetsflödet i lärares yrkesvardag, bland annat genom att analysera i vilken ordning under arbetsdagen de utför olika aktiviteter. Studien undersöker också förekomsten av kontinuitet och avbrott i lärares yrkesvardag och visar vad som avbryter till exempel undervisningstiden. Studien bygger på dagboksanteckningar från 3626 grundskollärare. Målet är att rapporten ska fördjupa den beskrivande analys av lärares tidsanvändning som presenteras i Skolverkets rapport Lärarnas yrkesvardag (Rapport 385). Båda rapporterna använder samma data. Studien är genomförd av forskare vid Linköpings universitet. Rapporten vänder sig i första hand till forskare, forskarstuderande, lärare och studerande inom lärarutbildningen. Även rektorer, skolhuvudmän och lärare kan dra nytta av rapporten.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.