Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kostnader - Riksnivå 2013

tumnagel

Sveriges officiella statistik om förskola,skola och vuxenutbildning. Del 3, 2013

Skolverket presenterar här den tredje och sista delen av 2013 års officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Denna rapport redovisar "Kostnader" och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. SCB har på Skolverkets uppdragproducerat den statistik som presenteras här.Från och med 2004 publiceras Skolverkets offi ciella statistik enbart på Skolverkets hemsida. För att öka tillgängligheten till Skolverkets statistik har en omarbetning av statistiksidan genomförts och tagits i drift i mars 2007. Statistiken presenteras där per verksamhetsform på riksnivå (officiell statistik), länsnivårespektive kommunnivå. Uppgifterna samlas därefter i rapportserien med officiell statistik Utbildningsresultat Riksnivå, Barn, elever och personal Riksnivå resp. Kostnader Riksnivå.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.