Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om plan för ökad jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet

Redovisning av uppdrag om plan för ökad jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet

Skolverket arbetar via huvudmän, förskolor, skolor och fritidshem för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten integrerar på olika sätt ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Detta arbete vidareutvecklas under 2014, genom det regeringsuppdrag som härmed redovisas. Ett antal särskilda insatser planeras för 2014 i syfte att lyfta fram jämställdhetsperspektivet i myndighetens ordinarie strukturer och ge medarbetare verktyg för att i sitt arbete säkerställa ett jämställdhetsperspektiv.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.