Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan

Redovisning av punkten 11 i Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan givet i särskild ordning (U2011/7077/GV)

Enligt regeringens uppdrag om den nya gymnasiesärskolan ska Skolverket implementera gymnasiesärskolereformen. Redovisningen beskriver inledningsvis vilka insatser som Skolverket har gjort och kommer att göra under 2012–2013. Därefter redovisas planerad implementering för 2014. I slutet av redovisningen lämnas även förslag till uppföljning av reformen.

Till redovisningen bifogas en utvärdering av de konferenser som Skolverket genomförde under hösten 2012.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.