Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om lärarlegitimation - hösten 2013

Delredovisning av arbetet med lärarlegitimationer för perioden 1 januari till 30 september 2013

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2013 ska Skolverket senast den 15 oktober redovisa arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare. Redovisningen ska omfatta perioden januari till september 2013 och där ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Därutöver ska en prognos av det totala antalet ärenden som kommer att beslutas under 2013 respektive 2014 samt de förväntade kostnaderna inklusive en kostnadsanalys för 2013 respektive 2014 lämnas.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.