Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från ämnesproven i årskurs 3 våren 2013

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Våren 2013 genomförde 97 procent av eleverna i årskurs 3 alla delprov i ämnesproven matematik och svenska. De muntliga delproven var de prov som eleverna klarade av bäst. Det var framförallt i delproven A och E i ämnesprovet i svenska som eleverna i hög utsträckning klarade att nå upp till kravnivån. Delprov E prövade förståelsen för textinnehåll och delprov A prövade elevens förmåga till muntlig kommunikation. De delprov i ämnesprovet i matematik som flest elever klarade var delprov A och delprov C. Delprov A prövade om eleven muntligen kan resonera kring ett område i matematik och delprov C handlade om elevens kunskaper i bråk och uppdelning av tal. Här uppnådde 97 procent av eleverna kravnivån.

Ladda ner som PDF (196 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.