Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att sprida goda exempel på hur skolor arbetat framgångsrikt med satsningen Skapande skola

Enligt uppdraget ska Skolverket sprida goda exempel på hur skolor har arbetat framgångsrikt med satsningen Skapande skola som en del av undervisningen. Syftet är att visa på konkreta tillvägagångssätt i undervisningen för att öka det pedagogiska värdet av Skapande skola.

Skolverket har utarbetat exempel från lärares och skolors arbete med estetik, kultur och skapande med utgångspunkt i satsningen Skapande skola.

Gemensamt för de beskrivningar av undervisningen som Skolverket tagit del av har varit att de i hög grad fokuserar på läroplansövergripande mål kring demokrati, normer och värden samt språk, lärande och identitet. Exemplen presenteras därför i reportageform tematiskt utifrån dessa stora läroplansövergripande mål. För att kunna utgöra underlag för didaktisk reflektion efterföljs varje exempel av diskussionsfrågor.

Texterna publiceras på Skolverkets webbplats tillsammans med länkar till Kulturrådets sidor om Skapande skola. Skolverket avser att bygga på dessa sidor med ytterligare några exempel samt med hänvisningar till annat relevant stöd, t. ex. för systematiskt kvalitetsarbete.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.