Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Språk-, läs och skrivutvecklare – en resurs för ökad kvalitet i undervisning

tumnagel

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med att förbättra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Materialet vänder sig till huvudmannens representant, skolchef eller motsvarande, blivande eller redan verksamma språk-, läs- och skrivutvecklare samt förskolechefer och rektorer. Även andra som på olika sätt arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsuppdrag kan ha nytta av det. Syftet är att ge en grund för de huvudmän som avser att upprätta en uppdragsbeskrivning mellan huvudmannen och språk-, läs- och skrivutvecklaren och därigenom förstärka och tydliggöra språk-, läs- och skrivutvecklarens roll i verksamheten. Behovet av en tydlig arbetsbeskrivning har framförts både i utvärderingar och av språk-, läs- och skrivutvecklare.Vi hoppas att materialet kan ge ny kraft till samarbetet mellan huvudmän, skolchefer, rektorer, förskolechefer och språk-, läs- och skrivutvecklare och att det bidrar till att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.