Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolverkets årsredovisning 2013

tumnagel

Skolverket arbetar för kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Vi värnar om att stödja huvudmännens och personalens professionella ansvarstagande.

Stora delar av vår verksamhet styrs av regeringsuppdrag givna i regleringsbrev eller i särskild ordning. Även under 2013 har en stor del av vårt arbete utgjorts av olika insatser för att de pågående reformerna ska bli verklighet. Skolverket styr verksamheterna övergripande genom att utforma och informera om olika slags nationella styrdokument. Vi ger stöd för utveckling av verksamheten och vi tar fram bred och djup kunskap om och för skolans område. Vi sprider information till olika målgrupper, främst skolhuvudmän, rektorer, lärare, föräldrar och elever. Flera stora utvecklingsinsatser har under året gjorts inom matematikområdet, inom naturvetenskaps- och teknikområdet samt i arbetet med värdegrundsfrågor. Samverkan med andra myndigheter och organisationer liksom internationella engagemang är viktiga delar i vår verksamhet. Skolverket tillämpar ett öppet arbetssätt och involverar ett stort antal experter och sakkunniga i våra insatser. En viktig uppgift för myndigheten har varit arbetet med professionell utveckling och legitimering av lärare och förskollärare, liksom inrättandet av karriärtjänster. Arbetet med lärarlegitimationer har även under 2013 ökat kraftigt i omfattning.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.