Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (U2013/3681/GV)

I delredovisningen som lämnades i oktober 2013 beskrevs hur Skolverket avser att genomföra deluppdrag 1 – Kartläggning och uppföljning av utbildning på yrkesintroduktion samt deluppdrag 2 – Utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd. I denna redovisning ges ytterligare preciseringar av arbetet med dessa två deluppdrag. Vidare redogör Skolverket för resultat av samråd och övervägande i arbetet med deluppdrag 3 – Dokumentation av yrkeskunskaper. I denna redovisning beskriver Skolverket även användningen av statsbidrag i enlighet med förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.

Skolverket har i oktober 2013 publicerat en rapport över elever på program och programtyp. Rapporten inkluderar även en analys av i hur stor omfattning eleverna på yrkesintroduktion bytte program, började om respektive gjorde avbrott eller studieuppehåll. För närvarande genomför Skolverket en enkätstudie av yrkesintroduktion och andra introduktionsprogram samt en analys av de inkomna ansökningarna om statsbidrag.

Skolverket gör bedömningen att det även finns behov att göra fördjupade fallstu-dier både när det gäller kartläggningen av utbildning och uppföljning av elevernas övergång till yrkesprogram eller etablering på arbetsmarknaden. Till exempel för att få en bild av individanpassningen av utbildningen och för att identifiera framgångsfaktorer eller modeller som bidrar till att underlätta elevernas etablering på arbetsmarknaden.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.