Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever i grundskolan läsår 2013/14

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om elever i grundskolan och sameskolan läsåret 2013/14.

Antalet elever i grundskolan har ökat med nästan 22 000 elever sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen fortsätta att öka.Elevökningen hänger samman med att de låga födelsekullarna från 1990-talet övergår till gymnasieskolan. Antalet elever som började i årskurs 1 hösten 2013 är fler än antalet som slutade i årskurs 9 våren 2013.

Ladda ner som PDF (304 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.