Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2013/14

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2013/14

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att öka i nästan alla skolformer med undantag från specialskolan, särvux och sfi. Den största ökningen av andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen sedan föregående läsår har skett i grundsär- och gymnasiesärskolan.I grundsärskolan har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökat med 7 procentenheter och i gymnasiesärskolan med 4 procent. I dessa skolformer har nu 88 respektive 84 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen. I skola och vuxenutbildning tjänstgör 153 200 personer varav 71 procent är kvinnor och 29 procent är män. Sex av tio har sin huvudsakliga tjänstgöring inom grundskolan och ungefär en fjärdedel tjänstgör inom gymnasieskolan.

Ladda ner som PDF (756 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.