Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Rapport och uppföljning av nationella slutproven 2009-2012

tumnagel

De nationella slutproven har hållit en relativt jämn nivå när det gäller samtliga kurser under perioden 2009–2012. Det som påverkat resultaten mest är testtagarnas utbildningsbakgrund. Det här stämmer väl överens med erfarenheter från både tidigare utprövningar och uppföljningar.

I slutproven för kurs C var andelen testtagare som fick ett minst godkänt resultat något mindre jämfört med slutproven för kurs B. Resultaten för delproven Tala och Skriva låg relativt jämnt över åren, men andelelen testtagare som fått ett minst godkänt resultat var mindre för delprov Skriva än för delprov Tala. Det delprov där resultatet varierade mest över åren var Höra. Även resultaten för slutproven för kurs D låg relativt stabilt över tid. Det fanns dock en något större variation mellan de olika delproven jämfört med slutproven för kurs B och C. Högst andel testtagare med ett godkänt resultat eller högre hade, precis som för slutproven för kurs B och C, delprov Tala och det var också det delprov där resultaten låg jämnast över tid.

Ladda ner som PDF (747 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.