Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2013

tumnagel

Resultatet som redovisas i rapporten grundar sig på det urval av elevsvar och lärarenkäter som rapporterats in till lärosätet.

Det nationella ämnesprovet i matematik har på grund av de nya kursplanerna från och med våren 2013 delvis annat innehåll än tidigare. Med de nya kunskapskravens tydliga inriktning mot förmågor har det också varit nödvändigt att delvis förändra själva bedömningsmodellen i provet. Utifrån lärarenkäter konstateras att 19 av 20 lärare anser att provet var bra eller ganska bra. Bland de lärare som tyckte att provet var ”mindre bra” nämndes bland annat att provet tog mycket tid i anspråk. Det är en lägre andel elever som får samma preliminära slutbetyg som provbetyg än tidigare år. Andelen som får ett steg lägre preliminära slutbetyg än provbetyg har ökat.

Ladda ner som PDF (583 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.