Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9, 2013

tumnagel

Resultatet som redovisas i rapporten grundar sig på det urval av elevsvar och lärarenkäter som rapporterats in till lärosätet.

Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk som genomfördes vårterminen 2013 har omarbetats på olika sätt. Bland annat har det muntliga delprovet fått en ny och tydligare struktur med större möjlighet för eleverna att visa vad de kan. Reaktionerna på delprovet är positiva från lärare som menar att de fått ett ännu bättre bedömningsunderlag för elevernas muntliga förmåga. Delprovet ställer dock högre krav på planering och organisation på skolan vilket lärarna också påpekar. Resultaten från inkomna elevlösningar visar liknande resultat på delprovsnivå som tidigare år. Eleverna lyckas generellt sett bättre på det muntliga delprovet än på det skriftliga.

Ladda ner som PDF (269 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.