Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Sammanställning av resultatet i ämnesproven i de naturorienterande ämnena i årskurs 9, 2013

tumnagel

Resultatet som redovisas i rapporten grundar sig på det urval av elevsvar och lärarenkäter som rapporterats in till lärosätena.

Utformningen av ämnesproven i de naturorienterande ämnena påverkades mycket av den nya läroplanen. För bedömning av förmågan att använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning utvecklades en ny ganska omfattande uppgift som utgör ett eget delprov. Delprovet är omtyckt av både lärare och elever. Lärarna anser över lag att uppgiften är ett passande sätt att bedöma i vilken grad eleverna utvecklat förmågan. Men många lärare har också tyckt att bedömningen har varit svår och tidskrävande. Provbetygen i biologi, fysik och kemi fördelar sig ungefär på samma sätt men det finns vissa skillnader. Provbetyget är generellt högst på provet i fysik och generellt lägst på provet i biologi.

Ladda ner som PDF (256 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.