Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i geografi i årskurs 9, 2013

tumnagel

Resultatet som redovisas i rapporten grundar sig på det urval av elevsvar och lärarenkäter som rapporterats in till lärosätet.

Ämnesproven i de samhällsorienterande ämnena genomfördes för första gången, i en utprövningsomgång, våren 2013. Det innebar att proven var obligatoriska att genomföra men att den enskilde elevens provresultat inte behövde vara en del av betygsunderlaget. Lärarenkäterna visar att ämnesproven mottagits positivt av de allra flesta och att lärarna ser proven som legitima.Proven genomfördes som en utprövningsomgång, vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. Läs slutsatserna för varje enskilt ämnesprov i rapporterna nedan.

Ladda ner som PDF (556 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.