Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet

Delredovisning av uppdraget om att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet

Skolverket har fått i uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. Som stöd för det kollegiala lärandet ska myndigheten också svara för utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda grupper av lärare. Skolverket redovisar här en plan för genomförandet av uppdraget i sin helhet.

Då planering fortfarande pågår innehåller redovisningen framförallt beskrivningar av inriktning samt intentioner. Inledningsvis beskrivs utgångspunkter för innehåll, genomförande och utformning. Därefter följer en beskrivning av utprövningsom-gången samt en beskrivning av huvudomgången – med preliminär kostnadsberäkning per år samt en uppskattning av ersättningsnivåer för handledare. Avslutningsvis redogörs kort för hur detta uppdrag samordnas med närliggande uppdrag inom området.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.