Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.(U2013/4439/GV)

Skolverket fick den 18 juli 2013 i uppdrag av regeringen att följa upp satsningarna inom yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux) samt inom lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux). Senast den 1 juni 2014 ska Skolverket redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Rapporten baseras företrädesvis på kommunernas inlämnade organisations- och elevuppföljning för 2013 samt uppgifter och erfarenheter av kommunernas verk-samhet inom vuxenutbildning som har framkommit vid Skolverkets regionala dialogträffar under 2013. De regionala dialogträffarna har varit en möjlighet för Skolverket att ta del av kommunernas aktuella utvecklingsfrågor. Syftet med träffarna var att få en bild av vilka utmaningar kommunerna möter inom vuxenutbildningens verksamhet och vad som genomförs inom ramen för de riktade statsbidragen. Vid dessa träffar medverkade företrädare för huvudmän, Arbetsförmedlingen, externa utbildningsanordnare, regionala kompetensråd och pedagogisk personal inom kommunernas vuxenutbildning.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.