Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om kvalitetssäkring av nationella prov

Redovisning av uppdrag om kvalitetssäkring av nationella prov (U2011/6543/S)

Slutredovisning av uppdraget om kvalitetssäkring av nationella prov givet i särskild ordning den 24 november 2011.

Vid genomförandet av regeringsuppdraget har samverkan med Skolinspektionen skett genom ömsesidigt utbyte i referensgrupper, givande och tagande av synpunkter på rapporter m.m. Samverkan har särskilt rört punkterna 1, 2 och 6 i regeringsuppdraget.

Med anledning av regeringsuppdraget har en bred insats för kvalitetssäkring av nationella prov genomförts. Insatserna överlappar i mycket varandra och kvalitetssäkringen måste ses som en helhet även om själva uppdraget och redovisningen av detsamma är formulerat i sju punkter. Kvalitetssäkringen rör centrala frågor om likvärdighet, betygsstöd och resultatuppföljning och kan brytas ner i: jämförbarhet av provresultat över tid, standardisering av information och genomförande, kompetensutveckling, samt resultatredovisning. Många aktörer har varit inblandade och insatserna har löpt parallellt med implementering av betydande reformer. Redovisningen redogör inte i detalj för de förändringar som gjorts utan drar upp huvuddragen i kvalitetssäkringsarbetet.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.