Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Med fokus på lärare och elevers lärandemiljöer

tumnagel

Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien TALIS

Lärare är den viktigaste resursen inom skolan och det som sker i klassrummet är avgörande för kvaliteten i utbildningen. Sverige medverkar i den internationella enkätstudien TALIS (The Teaching and Learning International Survey) som riktar sig till lärare och rektorer. Fokus i enkäterna ligger på undervisnings- och lärandemiljöer. I denna analys jämförs samstämmighet mellan TALIS ramverk och svenska policydokument i urval för att se om det finns några motsättningar däremellan. Analysen bedömer också enkätfrågornas relevans, utifrån de specifikt svenska förhållanden som olika policytexter anger för svenska lärare och rektorer, för att se om de kan förväntas ha svårt att svara på frågorna i TALIS.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.