Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Samverkansuppdrag om uppföljningen för de funktionshinderspolitiska delmålen

Redovisning av uppdraget om prioriterade insatser samt underlag för uppföljning för de funktionshinderspolitiska delmålen för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten avser att sammanlagt prioritera fjorton insatser under 2014 - 2016 för att i snabbare takt nå de funktionshinderspolitiska målen. Skolmyndigheterna har inventerat möjligheterna att sammanställa uppgifter som rör de funktionshinderspolitiska delmålen i regelbunden tillsyn, anmälningsärenden, Skolenkäten, statistik om särskilt stöd, uppgifter från Attityder till skolan, Specialpedagogiska skolmyndighetens skolhuvudmannasamverkan och stöd samt i Värderingsverktyget för tillgänglig skola.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.