Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Introduktionsprogram

tumnagel

Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor.

Den här rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets löpande uppdrag att följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor. Hur fördelade sig eleverna på de olika programmen hösten 2013? Hur många skolor fanns det med de olika programtyperna? I vilken utsträckning har eleverna bytt program eller avbrutit sina studier? Vilka är enligt rektorerna de huvudsakliga utmaningarna med introduktionsprogrammen? Detta är några av frågorna som rapporten besvarar. Rapporten vänder sig till politiker och tjänstemän på nationell och lokal nivå, samt till andra som är intresserade av utvecklingen i den reformerade gymnasieskolan.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
76
Best nr
14:1417
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.