Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan - en registerstudie

tumnagel

Rapporten visar hur ungdomarnas etableringsstatus förändras över tid och vilka skillnader som förekommer kopplat till deras studieresultat, vilket program de gått, kön och svensk eller utländsk bakgrund.

Den här rapporten beskriver utifrån registerdata vad ungdomar gör ett, tre och fem år efter att de har avslutat gymnasieskolan. Rapporten visar hur ungdomarnas etableringsstatus förändras över tid och vilka skillnader som förekommer kopplat till deras studieresultat, vilket program de gått, kön och svensk eller utländsk bakgrund. Rapporten ska ses som en utgångspunkt för kommande, årliga uppföljningar av vad ungdomar gör efter att de lämnat gymnasieskolan. Målet är att informationen ska fungera som underlag för diskussion om gymnasieskolans relevans för arbetsliv och högre studier bland politiker, de nationella programråden och andra företrädare för arbetslivet samt representanter för högskolor och universitet. Även huvudmän och gymnasieskolor kan använda uppgifter och jämförelsetal för att följa upp och utveckla sina verksamheter. Inför valet till gymnasieskolan kan informationen om framtidsutsikter efter olika typer av utbildningar vara till hjälp för elever och deras föräldrar.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.