Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd - en kartläggning

tumnagel

Det skolorna erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, hög personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov.

I den här rapporten kartläggs fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd för första gången. Rapporten innehåller också en redogörelse för omfattning, inriktning och måluppfyllelse för dessa skolor. En ökning av antalet fristående skolor som begränsar mottagandet till elever i behov av särskilt stöd har skett under 2000-talet. Omkring hälften av skolorna finns i Stockholmsregionen. Det som skolorna erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, högpersonaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov. Rapporten innehåller också en fallstudie i åtta fristående skolor som begränsar mottagandet till elever i behov av särskilt stöd. Skolverket har därutöver genomfört en intervjustudie i fem kommuner med fokus på hanteringen av tilläggsbeloppet för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Rapporten riktar sig främst till regeringen, rektorer och representanter för huvudmän.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.