Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014

Denna promemoria beskriver Skolverkets statistik om resultat från nationella prov i årskurs 3 vårterminen 2014

Av eleverna som deltog i alla delprov i matematik klarade närmare 65 procent att nå upp till kravnivåerna. Drygt 77 procent av eleverna som deltog i alla åtta delprov i svenska uppnådde kravnivån. Av de elever som deltog på alla delprov i svenska som andraspråk var det fler som hade svårt att nå upp till de satta kravnivåerna. 54 procent av de deltagande eleverna uppnådde kravnivån på alla delproven.

Ladda ner som PDF (318 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.