Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet 2014

Redovisning av uppdraget om en samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet givet i Skolverkets regleringsbrev för 2014.

Yrkesutbildning och kopplingen mellan skola och arbetsliv är politiskt prioriterade områden. Många utvecklingssatsningar pågår och Skolverkets uppdrag på området har blivit större de senaste åren. I denna rapport redovisas vår samlade och övergripande bild av den aktuella situationen inom yrkesutbildningsområdet, våra aktuella insatser och våra bedömningar av utvecklingsbehov inom området.

I PDF-filen med huvudrapporten har bilagorna 1 och 4 lagts in. Övriga bilagor ligger separat.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.