Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om förslag till insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9

Redovisning av uppdrag om förslag till insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9 (U2014/3115/S)

Delredovisning av uppdraget att samla in betygsuppgifter för elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program men som prövar för betyg för att uppnå behörighet givet i Regleringsbrevet för budgetåret 2014.

En insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9 skulle bidra till en mer heltäckande bild av elevers behörighet till gymnasieskolan än vad som finns idag. Statistiken kan också ge en överblick över omfattning av de nya satta betygen samt visa skillnader mellan betyg vid grundskolans slut och betyg satta efter prövning under sommaruppehållet. En insamling skulle också kunna bidra med information om vilka av eleverna som fått ett nytt betyg under sommaren, som fått stödundervisning i sommarskola.

Ladda ner som PDF (292 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.