Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om etablering på arbetsmarknaden

Redovisning av uppdrag 34 om etablering på arbetsmarknaden givet i regleringsbrev för budgetåret 2014

Enligt uppdraget ska Skolverket årligen, senast den 1 oktober, lämna en redovisning till Regeringskansliet av hur ungdomar etablerat sig på arbetsmarknaden.

Uppdraget innehåller många delar och innebär att Skolverket behöver bygga upp en infrastruktur inom ett nytt kunskapsområde. För att hantera detta uppdrag har en långtidsplanering för projektet utarbetats. Denna första avrapportering redogör för genomförandet fram tills 1 oktober 2014, för planerat genomförande framöver, samt förslag på smärre justeringar i tillvägagångsätt av utvärderingstekniska skäl. Därutöver lämnar Skolverket i redovisningen ett förslag på hur information om hur vuxna etablerar sig på arbetsmarknaden efter vuxenutbildning kan redovisas.

Ladda ner som PDF (289 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.