Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om resultaten från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014.

Flickor får bättre provbetyg på alla nationella prov. Det ämne där både pojkar och flickor lyckas bäst är engelska. Närmare 18 procent av eleverna får provbetyget A i engelska och nästan 97 procent klarar gränsen för godkänt. Kemi är det naturorienterande ämne där lägst andel elever når ett godkänt provbetyg. Närmare 17 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna klarade inte ett godkänt provbetyg i kemi.

Ladda ner som PDF (150 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.