Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om stadieindelad timplan för grundskolan

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till stadieindelad timplan för grundskolan (U2014/3489/S, U2014/5377/S). Redovisat till regeringen 2014.

Utgångspunkten för förslaget till stadieindelad timplan är kursplanen och kunskapskraven för respektive ämne samt den praxis som råder. I redovisningen återfinns för varje ämne och ämnesgrupp argument för den föreslagna fördelningen och i vissa fall konsekvensbeskrivning samt alternativ fördelning av tid. För ämnet idrott och hälsa har Skolverket för avsikt att fortsatt utreda om den utökade tiden medför konsekvenser för kursplanen och kunskapskraven i ämnet.

I redovisningen lyfter Skolverket, utifrån konsekvensbeskrivningarna, även fram behov av översyn av vissa regleringar och föreslår i några fall regleringsändringar i samband med att den föreslagna stadieindelade timplanen införs.

Ladda ner som PDF (766 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.