Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar

Redovisning av uppdraget om återrapportering av beslut om särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) givet i regleringsbrevet för Statens skolverk budgetåret 2014.

I rapporten redovisas en analys av resultatet av Skolverkets handläggning av ansökningar av särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och NIU inom ramen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Rapporten innehåller även en beskrivning av grunden för Skolverkets beslut och beslutade ersättningsbelopp för interkommunal ersättning och grundbelopp. Statistik över antal ansökningar och godkända utbildningar redovisas för antagningsomgångarna 2010-2014.

Även statistik över antal ansökningar om ny kurs redovisas då en särskild variant och en utbildning med eget examensmål kan innefatta ny kurs. Rapporten omfattar 2014 års ansökningsomgång avseende utbildningar med start hösten 2015.

Ladda ner som PDF (546 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.